Referencer

Referencer

 • Da min 10 årige dreng er anbragt uden for hjemmet, er jeg blevet tilbudt forældretræning. Her blev min sagsbehandler og jeg blev anbefalet Odin Bojsen, det viste sig at være et godt valg. Jeg fik hurtigt tillid til Odin, følte mig forstået og lyttet til, oplevede at han kunne hjælpe og støtte mig igennem hele forløbet, han er virkelig god til sit arbejde. Forældretræningsforløbet har betydet at jeg har lært at tackle konflikter konstruktivt, ser det positive, håndterer det negative og ikke mindst har fået en meget bedre relation til min søn.
  Kvinde, 28 år
 • I mit samarbejde med Odin har han bl.a. været mentor for en ung, arbejdssøgende kvinde med ADHD. Han skabte lynhurtigt et tillidsforhold og blev et vigtigt bindeled mellem hende og ”systemet” – han hjalp hende bl.a. med at få struktur på hverdagen, tog med hende til samtale og støttede hende i jobsøgningen frem til at hun kom i job. Det har stor betydning for borgere med f.eks. en psykisk diagnose, at vi kan bruge en ekstern mentor i deres forløb, da vi ikke altid har specifik viden eller ressourcer til at kunne yde den støtte, borgerne behøver i jobsøgningen.
  Marlene Sick, Virksomhedskonsulent, Job & Trivsel, Århus Kommune
 • Jeg fik kontakt til Odin, da jeg har ADHD og har været tilknyttet kriminalforsorgen og Retspsykiatrisk ambulatorium.  Odin er et meget sympatisk og nærværende menneske han  har været god til at møde mig hvor jeg er og give tilpas med og modspil. Mit mentor/coachingforløb varede i 3 år og har medvirket til en meget positiv udvikling, jeg afbrød en påbegyndt kriminel løbebane og kom ud af et svært misbrug, det har  bl.a.  det betydet, at jeg i dag har en god stabil tilværelse og er under uddannelse.
  Mand, 25 år
 • Odin Riff Bojsen er en reflekterende og indlevende coach. Han er en god lytter og formår at skabe den afgørende dybde i samtalen som skaber resultater hos klienten. Med sin undersøgende og nysgerrige tilgang til tingene hjælper Odin sine klienter igennem store forandringer.
  Anders Rønnau, Teacher/Trainer at ADHDProfessionel.dk
 • Jeg fik kontakt til Odin, da jeg har ADHD og på det tidspunkt var tilknyttet kriminalforsorgen. Hans tilgang kom bag på mig, for jeg oplevede, at han virkelig ville og kunne hjælpe mig – bære lidt af læsset og tage sig tid til at støtte mig i ting, som jeg ellers ikke troede, jeg kunne få hjælp til. Andre ”kommune-mennesker”, jeg har mødt, kan ofte ha’ en lidt stram måde at være på, men Odin møder mig dér, hvor jeg er. Han er enormt venlig – ”large” – og har en god menneskelig forståelse. Mit coachingforløb har nu varet i 1 ½ år og medvirket til en positiv udvikling, der bl.a. har betydet, at jeg i dag er under uddannelse.
  Kvinde, 22 år
 • Jeg var i en situation, hvor jeg var tæt på at brænde ud arbejdsmæssigt, og jeg ville gerne fange det i opløbet. Derfor aftalte jeg med min chef, at jeg ville prøve et coaching-forløb, og han foreslog Odin. Det var en ubetinget positiv oplevelse, hvor jeg allerede efter første session følte, at jeg gik hjem med noget, jeg kunne arbejde videre med. Alt foregik stille og roligt – nede på jorden – og det var dét, jeg havde brug for. Odin er et meget sympatisk menneske, der virkelig lytter, og jeg oplevede også, at han bragte andre og meget relevante emner i spil, end dem jeg selv havde tænkt på. Det var godt på både et professionelt og personligt plan og fik mig ovenpå igen.
  Ole, 28 år
 • Jeg har flere gange samarbejdet med Odin omkring borgere, med problematikker, der ligger ud over det sædvanlige. F.eks. hjalp Odin i et anger management-forløb omkring en meget udadreagerende borger, hvor Odin qua sin faglige baggrund kunne hjælpe.
  Anni Lai Arve, virksomhedskonsulent Job og Uddannelse, Aarhus Kommune